smok
smok

ยาสูบกระแสไฟฟ้าทาง smok ออกของคนต้องการเลิกยาสูบใช่หรือ?
ยาสูบกระแสไฟฟ้า smok เป็นยาสูบประเภทใหม่ ที่ผู้ดูดจะได้รับสารนิโคติน ที่ระเหยด้วยความร้อนจากกระแสไฟฟ้าไปสู่ร่างกาย การสูบุหยีกระแสไฟฟ้าเป็นกรรมวิธีการนำยาเสพติดนิโคตินไปสู่ร่างกายเหมือนกับยาสูบ แต่ว่าไม่มีการเผาไหม้ใบยาดูด นิโคตินในยาสูบกระแสไฟฟ้า ได้มาจากการสกัดสารนิโคตินจากใบยาดูด

ยาสูบกระแสไฟฟ้าเสพติดเสมือนยาสูบปกติ สารที่ก่อให้เกิดการเสพติดในยาสูบกระแสไฟฟ้าเป็น สารนิโคตินเหลว ที่สกัดจากใบยาดูด

ยาสูบกระแสไฟฟ้าเกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยเป็นการเสพติดนิโคติน ซึ่งอำนาจการเสพติดสูงเสมอกันผงขาว ซึ่งนิโคตินจะออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง กระตุ้นหัวใจทำให้เส้นโลหิตหดตัว ทำให้ภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น ด้านการแพทย์การเสพติดนิโคตินจัดเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง

ตอนนี้ยัง ไม่มีหลักฐาน การศึกษาวิจัยที่แจ่มกระจ่างว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้า ช่วยทำให้เลิกยาสูบง่ายมากยิ่งขึ้น จากที่ผู้สร้างยาสูบกระแสไฟฟ้าอ้าง แต่ว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆยังห้ามยาสูบกระแสไฟฟ้า ด้วยเหตุว่ามองเห็นวัยรุ่นในอเมริกาที่ไม่เคยดูดบุหรี่ แม้กระนั้นในตอนนี้ติดบุหรี่กระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณมากขึ้นอย่างเร็ว ก็เลยคือปัญหาใหม่ที่ประเทศต่างๆเฝ้าจับตาระวังอย่างใกล้ชิด แล้วก็ยังไม่เปิดให้มีการขายยาสูบกระแสไฟฟ้าอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลไทยห้ามนำเข้าและก็ห้ามขายยาสูบกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ พุทธศักราช2558 ก็เลยเหมาะสมห้ามถัดไป เพื่อคุ้มครองเยาวชนเสพติดยาสูบกระแสไฟฟ้า
ยาสูบกระแสไฟฟ้าเป็นยาสูบจำพวกใหม่ ที่ผู้ดูดจะได้รับสารนิโคติน ที่ระเหยด้วยความร้อนจากกระแสไฟฟ้าไปสู่ร่างกาย การสูบุหยีกระแสไฟฟ้าเป็นกรรมวิธีการน�าสิ่งเสพติดนิโคตินไปสู่ร่างกายเหมือนกันกับยาสูบ แม้กระนั้นไม่มีการเผาไหม้ใบยาดูด นิโคตินในยาสูบกระแสไฟฟ้า ได้มาจากการสกัดสารนิโคตินจากใบยาดูด ยาสูบกระแสไฟฟ้าเสพติดราวกับยาสูบปกติ สารที่ท�าให้มีการเสพติดในยาสูบกระแสไฟฟ้าเป็น สารนิโคตินเหลว ที่สกัดจากใบยาดูด ยาสูบกระแสไฟฟ้าเกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยเป็นการเสพติดนิโคติน ซึ่งอ�าท้องนาจการเสพติดสูงเท่ากันผงขาว ซึ่งนิโคตินจะออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง กระตุ้นหัวใจท�าให้เส้นโลหิตหดตัว นำมาซึ่งการทำให้ภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น ทางด้านการแพทย์การเสพติดนิโคตินจัดเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง ปัจจุบันนี้ยัง ไม่มีหลักฐาน การศึกษาเรียนรู้ที่ชัดแจ้งว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้า ช่วยทำให้เลิกยาสูบง่ายมากยิ่งขึ้น ดังที่ผู้สร้างยาสูบกระแสไฟฟ้าอ้างถึง แต่ว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆยังห้ามยาสูบกระแสไฟฟ้า ด้วยเหตุว่ามองเห็นวัยรุ่นในอเมริกาที่ไม่เคยดูดบุหรี่ แม้กระนั้นเดี๋ยวนี้ติดบุหรี่กระแสไฟฟ้าเป็นจ�านวนมากขึ้นอย่างเร็ว ก็เลยคือปัญหาใหม่ที่ประเทศต่างๆเฝ้าจับตาระวังอย่างใกล้ชิด แล้วก็ยังไม่เปิดให้มีการขายยาสูบกระแสไฟฟ้าอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลไทยห้ามน�าเข้าแล้วก็ห้ามขายยาสูบกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ พุทธศักราช2558 ก็เลยเหมาะสมห้ามถัดไป เพื่อคุ้มครองเยาวชนเสพติดยาสูบกระแสไฟฟ้า(ข้อมูลที่ได้มาจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่ดูดบุหรี่)Believe Itor Not ?ใช่หรือไม่ ใช่หรือไม่ใช่ ?นางอารยา หาอุปละพยาบาลผู้ช�าท้องนาญการพิเศษ ผู้ตรวจการพยาบาลการงานพยาบาลปกป้องโรคและก็สนับสนุนสุขภาพข้างการพยาบาล โรงหมอรามาหัวหน้า8