voopoo
voopoo

การวิเคราะห์ทาง voopoo ความฉลาดของยีนที่เกี่ยวโยงกับการอักเสบของระบบประสาทศูนย์กลางโดยใช้ข้อมูลการถอดรหัสเยื่อหุ้มสมองด้านหน้า


การวิเคราะห์การถอด voopoo รหัสของเยื่อหุ้มสมองข้างหน้าในบุตรหลานภายหลังการสัมผัสกับละอองลอยของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในตอนเริ่มชีวิตสำเร็จในห้องทดลองนี้และก็ได้รับการเผยแพร่ก่อนหน้าที่ผ่านมา ( Lauterstein et al. , 2016 ) ข้อมูล RNA-Seq มีอยู่ใน Gene Expression Omnibus แล้วก็สามารถเรียกค้นได้ผ่านเลขภาคยานุวัติ GSE75858 ( Lauterstein et al. , 2016 ) ข้อมูล RNA-Seq ของเยื่อหุ้มสมองด้านหน้าที่เผยแพร่ที่ผ่านมาได้รับการวิเคราะห์ใหม่ตรงนี้เพื่อกำหนดยีนที่เกี่ยวกับการอักเสบของ CNS โดยใช้ Ingenuity Pathway Analysis (IPA) วิธีการที่ใช้เพื่อสำหรับในการเจาะจงยีนที่เกี่ยวกับการอักเสบของ CNS ในเยื่อหุ้มสมองข้างหน้าจากข้อมูล RNA-Seq สรุปไว้ภายในรูปที่ 2. โดยสรุป การวิเคราะห์เทียบระหว่าง IPA Diseases and Functions รายนามโมเลกุล/ยีน “มีผลต่อการอักเสบของ CNS” แล้วก็โมเลกุล/ยีนที่ศึกษาค้นพบว่าได้รับผลพวงโดยตรงสำหรับแต่ละกรุ๊ปการดูแลรักษารวมทั้งเพศเสร็จสมบูรณ์ ยีนที่ทับทับกันระหว่างรายการโมเลกุล “มีผลต่อการอักเสบของระบบประสาทศูนย์กลาง” แล้วก็โมเลกุลที่ได้รับผลพวงแต่ละกรุ๊ปการดูแลและรักษา/เพศ

ค่าความเข้มเฉลี่ยสำหรับ Iba-1 รวมทั้ง GFAP และก็ข้อมูลที่ได้รับมาจาก qRT-PCR ถูกพินิจพิจารณาโดยใช้ ANOVA แบบสองทางรวมทั้งการทดลองแบบโพสต์เฉพาะกิจ Bonferroni ข้อมูลไซโตไคน์/คีโมไคน์ถูกพินิจพิจารณาโดยใช้การทดลองหน ของผู้เรียน การวิเคราะห์ทางสถิติปฏิบัติการโดยใช้ GraphPad Prism 4 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA) รวมทั้งใคร่ครวญไม่เหมือนกันที่มีความนัยสำคัญเมื่อ ค่า pพอๆกับ ≤0.05 ข้อมูลทั้งผองแสดงเป็นค่าถัวเฉลี่ย± SEM

การวิเคราะห์ยีนทางสถิติเชิงอนุพันธ์ทำงานโดยใช้แพ็คเกจ DESeq2 R/Bioconductor ในโปรแกรมสถิติ R ความเคลื่อนไหวสำหรับการแสดงออกของยีนได้รับการเล่าเรียนโดยการเปรียบเทียบแบบอย่างเยื่อหุ้มสมองข้างหน้าของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจากกรุ๊ปยาสูบอิเล็กทรอนิกส์กับกรุ๊ปควบคุมอากาศที่กรองด้วยการจับคู่เพศ ขั้นตอน Benjamini-Hochberg (ใช้ฟังก์ชัน R p.adjust) ในการทดลองหลายรายการ ซึ่งควบคุมอัตราการศึกษาค้นพบที่บกพร่อง ใช้เพื่อระบุค่าp ที่ปรับ แล้ว ในการรักษาแต่ละครั้ง ชุดข้อมูลกรุ๊ป/เพศ ซึ่งรวมทั้ง (1) บุตรหลานหญิงที่สัมผัสกับยาสูบกระแสไฟฟ้าที่มีนิวัวว่ากล่าวน (2) บุตรหลานผู้หญิงที่ดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าโดยไม่มีนิโคติน (3) ลูกผู้ชายที่ติดบุหรี่กระแสไฟฟ้าที่มีสารนิโคติน รวมทั้ง (4) ลูกผู้ชายที่สัมผัสกับยาสูบกระแสไฟฟ้าโดยไม่มีนิโคติน พับความเคลื่อนไหวของยีนด้วยp . ที่ปรับแล้ว-value ของ <0.01 ถูกนำเข้าไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ IPA เพื่อตรวจดูผลพวงทางชีวภาพแล้วก็ผลสรุปของทางของโรคที่เกี่ยวกับข้อมูลการแสดงออกของยีน